تبلیغ دین اسلام
تبلیغ دین اسلام
قالب وبلاگ

موضوع : نشانه های مومنین در آیه 71سوره توبه

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الرب العالمین والصلوة والسلام علی محمدوآله الطاهرین ولعن اله علی اعدائهم اجمعین.

باعرض سلام خدمت سروران وعزیزان حاضردرجلسه بخصوص مادران عزیزی که درشآن ومنزلتشان پیامبر(ص) فرمودند بهشت زیرپای مادران است.

همه ما فطرتأ گرایش به خوبی داریم وهمیشه دنبال راهکارهای بهتروالگوهائی میگردیم که باپیروی کردن ازآنها سعادت دنیا وآخرت رانصیب خودمان کنیم وبهترین راهکارها را میتوان درجامعترین وکاملترین کتاب آسمانی که همان قانون الهی است که خداوند توسط پیامبر خاتم(ص) برای سعادت ما فرستاده است پیداکرد که امروز میخواهیم ازاین دریای بیکران کتاب آسمانی به آیه 71سوره توبه درمورد صفات ونشانه های مومنین واقعی اشاره کنیم.

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یامرون بالمعروف وینهون عن المنکرویقیمون الصلوة ویؤتون الزکات ویطیعون الله ورسوله، سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم.

مردان وزنان مومن همه یار ودوستدار یکدیگرند که خلق را به کارنیکو وادار میکنند وازکارزشت منع میکنند ونماز بپا میدارند وزکات میدهندوحکم خداورسولش را اطاعت میکنند آنان را البته خدامشمول رحمت خود خواهد کرد که خدا توانا وحکیم است.

این آیه پرمحتوا اشاره به شش ویژگی از مومنین ومومنات میکنند.اول اینکه مردان وزنان مومن دوستداریکدیگرند، ممکن است تعجب کنید چرا که دوست داشتن یک امر فطری است مومن وغیر مومن ندارد اما اگر خوب دقت کنیم در رفتار وگفتار وبرخوردمان با دیگران متوجه میشویم که خیلی از لغزشها در اثر دوست نداشتن همدیگریابه تعبیری فاصله گرفتن از هم وکم شدن محبت ها ایجاد میشود. اگر زن وشوهر همدیگر را دوست داشته باشند البته دوست داشتن از نوع واقعی هیچوقت به هم بی احترامی نمیکنند، اگر خواهروبرادر یا دو جاری ، مادرشوهروعروس وبرعکس (فرقی نمیکند چون همه ما اجتماعی زندگی میکنیم وهمیشه باهم در ارتباط هستیم) اگر قلبأ یکدیگر را دوست داشته باشیم به هم احترام میگذاریم ونسبت به یکدیگر سوءظن پیدا نمیکنیم. تاحالا شده از خودمان بپرسیم چرا بعضی مواقع غیبت میکنیم وپشت سر خواهر وبرادر دینی خودمان حرف میزنیم، جواب : به خاطر اینست که همدیگر را دوست نداریم اگر یکدلی و یکرنگی ومحبت ودوستی بین مردم بخصوص اعضای خانواده زیاد باشد به خودشان اجازه نمیدهند که بدگویی همدیگر را بکنند. بعضی مواقع پیش می آید خداوند نعمتی به یکی از دوستان وآشنایان عطا میکنند بعضی نسبت به آن نعمت حسادت میکنند چرا؛ بخاطر اینکه یک بغض و کینه ای از صاحب نعمت دارند اما اگر بغض وکینه نباشد دوستی ومحبت باشد علاوه بر اینکه حسادت نمیکنند بلکه شکرگزار این نعمت هم هستند وخدا را سپاس میگویند بخاطر نعمتی که خداوند به فلان دوست یا فامیل عطا فرموده واز خدا زیادی آن نعمت را درخواست میکنند.

خواهران ومادران عزیز شما که منتظران آقاامام زمان (عج) این رابدانیدکه امام باقر(ع) فرمودند فرج ما نرسد تاغربال شویم بازهم غربال شوید وباز هم غربال شوید تا اینکه کدورت ها برود وصافی وصفا بماند.یعنی وقتی مسلمانان با هم با کمال صفا واتحاد وصمیمیت زندگی کردند به فرج امامشان خواهند رسید پس بیاییم با همت ویاری خدا کدورت ها را از آئینه دلمان پاک کنیم وبجای آن صفا ودوستی را جایگزین کنیم.

واما دومین وسومین نشانه مومنین که در این آیه بیان شده این است که مومنین همدیگر را امر به معروف ونهی از منکر میکنند. سروران عزیزآیا امربه معروف و نهی ازمنکر زبانی نتیجه بخش است یا عملی؟ مسلمأ علاوه بر امربه معروف ونهی از منکر زبانی امربه معروف ونهی از منکر عملی نتیجه بخش تر است مثلا مادری که به فرزندش سفارش میکند اول وقت نماز بخوان اما خودش تا آخروقت نمازش را به تأخیر می اندازد یا به فرزندش میگوید دروغ نگو، غیبت نکن اما خدای نکرده خودش درحضور فرزند دروغ میگوید یا غیبت دیگران را میکند، به نظر شما این نوع امرو نهی تأثیر دارد یا ندارد.

پس اول بایدخودمان را امربه معروف ونهی از منکرکنیم تا بتوانیم در دیگران تأثیر داشته باشیم.اما امربه معروف ونهی ازمنکر زبانی هم شرایط خاص خودرا دارد اول اینکه با زبان لین وزبان خوش باشد همانطوریکه پیامبر(ص) بازبان خوش و خوشروئی

اعراب جاهلیت را دعوت به دین کرد وتوانست سرسختی که داشتند آنها رامسلمان کنند. دوم اینکه درخفا و بدور از چشم دیگران باشدهمانطور که دوست داریم دیگران به ما احترام بگذارند وعیبهای ما را در تنهایی وبدور از چشم دیگران به ماگوشزد کنند دیگران هم دوست دارند همانطورکه دوست داریم جلوی خواهروبرادر و دیگراعضای خانواده سرافکنده وخجالت زده نشویم دیگران هم دوست دارند.پس مواظب باشیم اگرمیخواهیم یکی از فرزندانمان راامر یانهی کنیم جلوی خواهروبرادر دیگرش یاخاله وعمه ودیگر اعضای خانواده نباشدچراکه ممکن است علاوه براینکه امرونهی تأثیر نداشته باشدبلکه بخاطر تحقیر شدنش جلوی دیگران لجاجت کند وبرترک امردرست وانجام کارنادرست مداومت کند.

اگر در اماکن عمومی جوان یانوجوانی را دیدیم که شئونات اسلامی را رعایت نمیکندوحجاب درستی ندارد باید بازبان خوش ورفتارملایم بدون اینکه شخصیتش خرد شود او را راهنمایی کنیم.در نتیجه یک مومن واقعی کسی است که هرآنچه برای خود میخواهد برای دیگران هم بخواهدو هر آنچه برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نپسندد.وچهارمین ویژگی مومنین این است که نماز را بپا میدارند همانطوریکه یکی از مهمترین اهداف قیام سیدالشهدا در روز عاشورا اقامه نماز است که در زیارت وارث میخوانیم اشهدانک قداقمت الصلوة وآتیت الزکات وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر شهادت میدهیم به اینکه امام حسین(ع) برای اقامه نماز ودادن زکات وامر به معروف ونهی ازمنکرقیام نمودند.هدف امام این نبود که به مردم بگوید نماز بخوانید چرا که یزید هم نماز میخواند،معاویه هم نماز میخواند پس اقامه نماز به چه معناست؟ همه مسلمانان میدانند رکن واساس دین نماز است اقامه نماز یعنی ترویج فرهنگ تربیتی نماز در جامعه.یک مومن واقعی کسی است که با اخلاق ورفتار وکردار وگفتارش بتواند دیگران را به این ام مهم ترغیب وتشویق کند.

کم نیستند کسانیکه پیشانیهایشان از سجده های طولانی پینه بسته وبه تعبیری نماز شبخوان هستند ولی بابعضی از برخوردهائی که در جامعه با دیگران بخصوص جوانان دارندآنها را از دین،مسجد،نمازومنبر دور میکنند.بعضیها باوسواس بیش از اندازه و بعضیها با تندخوئیها و بداخلاقیها باعث شده اند که جوانان برداشت بدی از دین و بخصوص مردم مومن ونمازگزار داشته باشند چراکه درآیات قرآن واحادیث اهل بیت(ع) خوانده اند که انسان را از بدی دور میکند ولی متأسفانه وقتی با این افراد به ظاهر دیندار،که نماز میخوانند ربا هم میخورند،نماز میخوانند دروغ هم میگویند و... مواجه میشوند نتاقض برایشان ایجاد میشود که دین چیزی میگوید ولی دینداران طور دیگری عمل میکنند.

پس مومنان کسانی هستند که نماز برآنها تأثیرات مثبتی گذاشته واین تأثیرات در رفتاروگفتار وکردار وخط مشی آنها به عینه مشاهده میشود وبادیدن چنین افراد مومنی انسان جذب به دین شده وبافرهنگ نماز وفواید نماز در زندگی فردی واجتماعی آشنا میشود.وپنجمین ویژگی مومنان این است که زکات میدهند چه از نوع واجب چه از نوع مستحب فرق نمیکند مومنان واقعی کسانی هستند که از نعمتهایی که خداوند به آنها عطا کرده در اختیار دیگران هم میگذارند.

زکات همیشه زکات مال نیست بلکه شامل هر نعمتی میشود حتی نعمتهای معنوی مثلا زکات علم این است که دانسته های خود را دراختیار کسانی که توانایی بدست آوردن آن را نداشته اند بگذاریم، زکات زبان این است که بجای استفاده نادرست وایجاد اختلاف بین خانواده ها ازآن در راه صحیح ذات البین استفاده کنیم، زکات چشم این است که از نگاههای حرام بپرهیزیم، زکات دست این است که بوسیله ی آن به یاری دیگران رفته و گره از مشکلات آنان باز کنیم پس بطور کلی استفاده صحیح وبجا از نعمتهای الهی وبکار بستن آنها در راهی که رضایت خدا در آن است پرداختن زکات معنوی است و این از صفات برجسته مومنین است.وآخرین نشانه که در این آیه بیان شده است اطاعت محض و بی چون وچرا از خدا وپیامبر(ص) میباشد.مابازبان میگوییم خدایا دوستت داریم اما بعضی مواقع بخاطر پیروی کردن از هوای نفس ومنافع مادی خدا ورسولش را از خودمان ناراحت میکنیم و گاهی رضایت خلق را بر رضایت خدا مقدم میداریم مثلا بخاطر اینکه دیگران ناراحت نشوند در مجالس لهو ولعبشان شرکت میکنیم و یا بخاطر اینکه دیگران عیبمان نکنند و ما را در جمع خود بپذیرندلباسهایی را میپوشیم که در شأن یک مسلمان شیعه نیست یا برای خوشنودی و سرگرمی دیگران به تمسخر وغیبت غائبان از مجلس می پردازیم وخیلی ازکارهای دیگرکه خوشنودی خدا در آن نیست انجام میدهیم فقط بخاطر دلمان.

در زیارت عاشورا میخوانیم انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم دوستیم با دوستدارانتان ودشمنیم با دشمنانتان ولی متأسفانه خواسته یا ناخواسته ازدشمنان اهل بیت که دشمن پیامبر(ص) ودشمنان خدا هستند پیروی میکنیم همین که درزندگی فردی واجتماعی دشمنان اهل بیت(ع) را الگوی خودمان قراردهیم و چه ازلحاظ فکری وپوشش از آنها پیروی کنیم نشانه آن است که اهل بیت(ع) را دوست نداریم.پس مومنین واقعی کسانی هستند کهخدا وپیامبر(ص) واهل بیت عصمت وطهارت(ع) را دوست دارندوبه آنها عشق میورزند و دستورات آنها را بدون هیچ کاستی بکار میبندند تاهم سعادت دنیا را و هم سعادت آخرت را نصیب خود کنند مانند یاران باوفای سیدالشهدا(ع) که بحق عاشق امام حسین(ع) بودند آنها بر اثر عشق به حسین(ع) قدرت وشجاعت و توان یافتند تا آنجا که شب عاشورا تا صبح عبادت نمودند و روز عاشورا با تمام خستگیها ، گرسنگیها وتشنگیها مردانه جنگیدند و حماسه جوادانه عاشورا را ورق زدند شهدای کربلا فداکاری را به اوج رساندند و در شهادت بر همدیگر سبقت میگرفتند ایثارشان تا آنجا رسیده بود که وقتی به آب زلال فرات هم دست یافتند بخاطر عشق حسین(ع) و بچه های او آب ننوشیدند و تشنه جان دادند سلام خداوند بر آنان وبر همه عاشقان اهل بیت باد و خوشابحال مومنین واقعی که با چنین صفاتی خداوند آنان را مشمول رحمت خود خواهد کرد وخدا توانا و حکیم است.

خدایا به عظمت اهل بیت قسمت میدهیم ایمان همه ما را قوی بگردان ، عشق و محبت اهل بیت(ع) را در دلهایمان افزایش ده ، ما را جزء نمازگزاران واقعی قرار بده ، توفیق اطاعت وعبادت و ترک معصیت را نصیبمان بگردان و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.

[ جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 0:43 ] [ tahere ] [ ]

بی حجابی زن آثارسوء فراوانی دارد که به نمونه هایی از آن اشاره میشود:

1.      پشت پا زدن به قانون خداوند؛

2.      از هم پاشیده شدن پیوند خانواده ها ؛

3.      افزایش کودکان سر راهی؛

4.      ناراحتی های روحی و به دنبال آن افزایش جنایات؛

5.      آلت دست قرار گرفتن زنان برای اغراض سیاسی و اقتصادی و... ؛

6.      فساد اخلاقی و بی بند و باری ؛

7.      رکود فعالیت های اجتماعی ؛

8.      صرف هزینه های غیرضروری (اسراف)؛

9.      عذاب الهی.

 

علل بی حجابی و بد حجابی

بی حجابی و بدحجابی ، علل مختلفی دارد که به نمونه ای از آن در ذیل اشاره میگردد .

1.      نا آگاهی

     ممکن است شخصی که دچار این انحراف شده است، از احکام پوشش و حجاب در اسلام ، وتأکید فراوان بر آن یا از آثار سوء و شوم ترک آن در دنیا، و عذاب شدید آن در آخرت مطّلع نباشد.

2.      تعلیم و تربیت نادرست

در بعضی از خانواده ها بر اثر نادرست بودن تعلیم و تربیت ، بی حجابی و بدحجابی را بد نمیدانند. و فقط هنگام نماز،باچادر نماز میخوانند، و در روز جمعه تا جلو در مسجد بدون حجاب می آیند و از آنجا به بعد برای نماز جمعه ، با پوشیدن چادری که همراه آورده اند ، وارد مسجد میشوند. و این عمل برایشان کاملا طبیعی است.

    3.ضعف اعتقادی و ایمانی

هرگاه هواها و هوسها و تجمل خواهی های نابجا بر کسی غلبه کند، دچار انحراف شده و دستورهای خداوند متعال را بخاطر ضعف ایمان و اعتقاد زیر پا میگذارد.

    4.برداشت غلط از آزادی

تفسیر غلطی که از آزادی در جوامع دیگر پیدا شد، و پدیده ی بی حجابی و بدحجابی را بر زن تحمیل کرد، آن بود که انسان، فقط در بعد زندگی مادی خلاصه میشود و باید از همه تمایلاتش بهره بگیرد و از تمامی میدانهایی که برای تمایلات او باز شده، کاملا استفاده کند.

نتیجه ی این تفسیر غلط آن شد که به مرد آزادی کامل داد، و زن در خدمت آزادی مرد قرار گرفت، به عبارت دیگر، مرد برای اینکه به آزادی بیشتر برسد و در قلمرو تمایلاتش، هیچ مانعی وجود نداشته باشد، پدیده ی بی حجابی را بر زن تحمیل کرد تا با سلب شخصیت زن، به قیمت از دست رفتن ارزشهای انسانی او، به عنوان یک وسیله ی آزادی، در اختیار مرد قرار بگیرد.در این روند، آنکه خسارت دیده ، زن است که به نام آزادی ، در خدمت لذت جویی های مرد قرار گرفته است؛ در حالی که انسان یک موجود معنوی، اجتماعی و دارای قدرت عقل و تفکراست و ظلم است که او را فقط در ابعاد مادی خلاصه کنند

5.غربزدگی

مسئله ی غرب زدگی و خودباختگی در برابر مظاهر فریبنده آنها ، از خطرناکترین انحرافات در جوامع مسلمنان است که فکر میکنند چون آنان از جهت علمی و مادی پیشرفت کرده اند، تمام کارهایشان درست است و باید از آنان تقلید کورکورانه کرد و مانند آنان بود

6.بهره وری سودجویانه از زن

رشد نظام سرمایه داری حاکم ، توأم با رقابتهای اقتصادی و کلیه زمینه های بهره گیری و استثمار جمعی ، موجب شد که زن به عنوان یک وسیله ی تبلیغات، در تجارت آزاد ودر رشد اقتصادی آزاد، استثمار شود.

7.توطئه استعمارگران

یکی از کارهایی که استعمارگران برای تسلط بر جوامع دیگر، و برای زمینه سازی استعماریشان انجام میدهن، ترویج بی حجابی و بدحجابی از راههای مختلف است.

8.لجاجت و موضع گیری لجوجانه

بدحجابی بعضی، بخاطر لجاجت و موضع گیری لجوجانه شان در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

 

راههای مقابله با بی حجابی و بدحجابی

برای مقابله ی صحیح با بی حجابی و بدحجابی و مظاهر آن، کارهای مختلفی باید در جامعه صورت گیرد نمونه ای از آنها را در ذیل بیان میداریم:

1.تبیین صحیح حجاب از دیدگاه قرآن و سنت؛

2.تبیین آثار حجاب و آثار شوم بی حجابی و بدحجابی؛

3.رشد فکری و فرهنگی و تبیین شخصیت واقعی زن در اسلام و جامعه اسلامی و یادآوری وضعیت أسفبار فرهنگی و اجتماعی زنان در جوامع دیگر و دوران ننگین ستمشاهی؛

4.تبلیغات غیر مستقیم از طریق الگوسازی و... ؛

5.آسان کردن ازدواج؛

6.شناسایی ترفندهای استعمارگران در این راستا و مقابله و مبارزه ی شدید و پیگیر با تمامی آنها؛

7.تبیین جایگاه غیرت برای مردان؛

8.برخورد قاطعانه با متخلفان.

.

[ جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 0:41 ] [ tahere ] [ ]

گریه ی پیامبربرزنان جهنمی 

امیرمومنان علیه السلام فرمود:من وفاطمه به محضررسول خدا واردشدیم وآن حضـرت را درحال گریه ی شدید دیدیم عرض کردم:پدر ومادرم فدایت شود چه چیزی شما راچنین گریان کرده است؟رسول خدا فرمود:شبی که به معراج رفتم زنانی از امتم رادرعذابی سخت دیدم برآن گریه می کردم.سپس ازحالات آنان یاد کرد.فاطمه(س)گفت:ای حبیب من وای نوردیده ام!مگرآنان چه کرده بودند؟  

رسول خدا(ص)فرمود:زنی که ازموها یش آویزان شده بود موی خود رااز مردان نامحرم نمی پوشاند....وآن که گوشت بدن خود را می خورد زنی بود که بدن خود را برای مردم نامحرم آرایش می کرد....          

وسائل الشیعه"ج14"ص156 

 

[ جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 0:39 ] [ tahere ] [ ]

آداب تلاوت قران

امام صادق علیه السلام درباره ی آداب تلاوت قرآن هشت نکته راموردتوجه قراردادند:

1-ترتیل آیات-2- تفقه درآیات-3- عمل به آیات-4- امیدبه وعده ها

5- ترس ازوعیدها-6- عبرت ازداستان ها-7- انجام اوامرالهی-8- ترک نواهی.

درپایان روایت نیزامام فرمود:حق تلاوت تنها حفظ آیات وآموزش حروف وقرائت وتجوید نیست.

[ جمعه ششم آبان ۱۳۹۰ ] [ 0:31 ] [ tahere ] [ ]

پاک کن  

یادتان هست که دردوران دبستان وهنگام مشق نوشتن گاه به خاطربدخطی ویاغلط نویسی مجبوربه پاک کردن بخش هایی ازمشقمان می شدیم؟وناراحتیمان وقتی بیشترمی شد که پاک کن خوبی نداشتیم وورق سفید دفترمان سیاه وزشت می شد وگرچه خطوط مورد نظر راپاک می نمودیم ولی هرکاری می کردیم اثر مداد نمی رفت.دل انسان نیز لوح سفیدی است که با هرعمل خطایی که ازما سر می زنداثری روی آن نقش می بنددوتوبه مانند پاک کنی است که انسان با آن نقش های موجودبر آلوح سفید راپاک می سازد.ولی فراموش نکنیم که این پاک کن هرقدرکه خوب پاک کند صفحه ی دل انسان ماننداول نخواهدشدواثارگناه برروح وروان انسان باقی می ماند.

درست مانند معتادی که پس ازترک نیزاثرمواد مخدردربدن اوتا مدتها باقی خواهدبودوازهمین رواکثرمعتادان مجددا به سمت مواد کشیده می شوند.وشاید به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام می فرماید:  ترک الخطیئت ایسرمن طلب التوبه

< ترک گناه آسان ترازدرخواست توبه است>

                                                  الکافی:ج2:ص451  

 

برگرفته ازکتاب<تلنگر>محصول موسسه آرامش جاویدان

[ سه شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 20:18 ] [ tahere ] [ ]
خدای بزرگ می فرماید:    

ای فرزند ادم!   ملائکه ی من شب وروز مواظب تو هستند انچه را میگویی وانجام میدهی کم یازیاد همه را مینویسند اسمان بر انچه از تو دیده شهادت میدهد وزمین بر انچه روی ان انجام داده ای گواهی میدهد.

خورشید وماه وستارگان بر انچه می گویی وعمل میکنی شهادت خواهند داد. خود نیز بر قلب واعمال مخفی تو آگاهم. پس از خودت غافل مباش.  

                                                                          آداب الطلاب/ص۵

[ پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ ] [ 11:57 ] [ tahere ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب
فال امروز
 function GetBC(lngPostid)

فال انبیاء

فال انبیاء

Flash Required

Flash is required to view this media. Download Here.